Tanssiyhdistykset Suomessa

Suomi, tuo yhdistysten luvattu maa, on sitä myös tanssin saralla. Ensimmäiset tanssiin liittyvät yhdistykset on perustettu jo yli sata vuotta sitten. Osa järjestöistä on suuria kattojärjestöjä, joiden alaisuuteen kuuluu kymmeniä pienempiä järjestöjä, ja ne järjestävät valtakunnallista toimintaa, tapahtumia ja kilpailuita tanssin saralla.

Pienimmät tanssiyhdistykset ovat vain muutaman kymmenen jäsenen paikallisyhdistyksiä, jotka toimivat paikallistasolla järjestämällä tanssikursseja, koulutuksia ja tapahtumia. Monet itämaiset tanssiyhdistykset ovat juuri tällaisia pieniä paikallistason toimijoita. Osa, kuten Suomen Tanssinopettajain Liitto ry, on suunnattu alan ammattilaisille.

Tanssiyhdistyksiä moneen menoon

1976 perustettu Suomen Tanssiurheiluliitto ry toimii tanssiurheilun ja -liikunnan keskusjärjestönä. Sen alaisia lajeja ovat mm. vakio- ja latinalaistanssit, riverdance ja esimerkiksi paratanssi eli pyörätuolitanssi. Sen alaisuuteen kuuluva Finnish Dance Organization FDO ry edistää ja ylläpitää mm. erilaisten disco- ja street-tanssien harrastus- ja kilpailutoimintaa. Suomen Tanssiurheiluliitto ry järjestää vuosittain eri tasoisia tanssikilpailuita aina seuratasolta lähtien SM-kilpailuihin saakka.

Kansanmusiikin ja -tanssin edistämiskeskus KEK edistää kansanmusiikin ja kansantanssin asemaa sekä ylläpitää sivustollaan mm. yhdistyshakemistoa. KEK:n alaisuudessa toimii muutama kansantanssiin keskittynyt alajärjestö: Finlands Svenska Folkdansring, Kansantanssinuorten Liitto, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, Suomen Kansantanssi-instituutin puolesta ry ja Suomen Nuorisoseurat.

Suomen Nuorisoseurat on nuorisoseurojen valtakunnallinen keskusjärjestö, joka on lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa tuottava järjestö. Sen tavoitteena on kehittää kansantanssia sekä taidemuotona että harrastustoimintana. Nuorisoseuroja on ollut Suomessa jo vuodesta 1881, kun ensimmäinen nuorisoseura perustettiin Kauhavalla, joten se on varmasti yksi vanhimmista tanssiyhdistyksistä Suomessa.

Tanssin Tiedotuskeskus ry on lähinnä asiantuntijaorganisaatio, joka edistää tanssitaiteen asemaa, toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta sekä Suomessa että ulkomailla. Tanssin Tiedotuskeskus siis lähinnä kerää ja jakaa tietoa tanssitaiteista. Se perustettiin 70–80 luvun taitteessa muutaman tanssiyhdistyksen toimesta nimenomaan edistämään tanssitoimintaa eri jäsenjärjestöjensä kautta. Aluksi se toimi nimellä Suomen Tanssialan Neuvosto.

Tanssin Tiedotuskeskus ry:n alaisena toimivat aiemmin mainitut Suomen Tanssiurheiluliitto ry ja Suomen Nuorisoseurojen Liitto sekä mm. Suomen Kansallisbaletti ja Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry, joka toimii seuratanssin valtakunnallisena tukiorganisaationa.

Myös niille, joille tanssi on ammatti, on omat yhdistyksensä. Tanssinopettajilla on oma liittonsa; Suomen Tanssinopettajain Liitto ry sekä myös sirkustaiteilijoilla on oma puolestapuhujansa; Suomen Tanssi- ja Sirkustaiteilijat ry.